Hoppa till sidans innehåll

Bilda förening


Vill ni starta en ny idrottsförening eller har ni en existerande förening som ni vill ansluta till Svenska Kälksportförbundet? Här finns all information ni behöver!

Idrotten skapar hälsa, glädje och gemenskap. Den lär oss att kämpa, vinna med värdighet och at komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger också medlemmarna möjlighet att själva sätta besluta om ramar för sitt idrottande. Det är klart du ska vara med i en idrottsförening! 

 

Medlemskap för befintlig förening

För er som redan har en idrottsförening och som vill ansöka om medlemsskap i Svenska Kälksportförbundet görs det online via länken nedan.

Ansökan om att ansluta idrottsförening till Svenska Kälksportförbundet.

När er ansökan inkommit behandlas den genom att exempelvis kontrollera att föreningens namn inte kan förväxlas med redan existerande förening i förbundet och att antagna stadgar är i enlighet med RF:s normalstadgar.

När ansökan godkänts är er förening medlem i förbundet.

 

Bilda en ny idrottsförening

Det är enkelt att bilda en idrottsförening! Det första som behövs är ett antal personer med gemensamt intresse för idrott. 

 

Hur många måste vi vara?

Det finns i dagsläget inget fastlagt angående minsta antal personer som måste närvara vid bildandet av en idrottsförening. Men för att bilda en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer räcker för bildandet av en idrottsförening. 

 

Hur går det till att bilda en idrottsförening?

1. Kalla intresserade personer till ett möte där ni annonserat att en förening ska bildas. 

 

2. Genomför bildandemötet enligt föredragslistan nedan. Detta exempel visar på det punkter som minst bör vara med.

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har behandlat punkterna på föredragningslistan är idrottsföreningen bildad. Kom ihåg att skriva protokoll så att alla kan vara säkra på att föreningen bildats på rätt sätt. Bildandeprotokollet ska bifogas vid ansökan om inträde i förbundet. 

Stadgarna är regelverket som styr föreningens arbete. Använd gärna RF:s stadgar som förlaga. De antagna stadgarna ska bifogas i ansökan om inträde i Svenska Kälksportförbundet.

RF:s Stadgemall Word

RF:s Stadgemall PDF

 

3. Ansök om organisationsnummer hos Skattevrket. 

Organisationsnummer för ideell förening (SKV8400)

 

4. Ansökan om medlemskap i Svenska Kälksportförbundet görs online genom att klicka på länken nedan.

Ansökan om att ansluta idrottsförening till Svenska Kälksportförbundet.

Följande dokument ska bifogas i ansökan:

 • Protokoll från föreningens bildandemöte
 • Föreningens antagna stadgar 

 

Medlemsförmåner

Som medlem i Svenska Kälksportförbundet kan föreningar och dess medlemmar:

 • få stöd i utbildningsinsatser via SISU Idrottsutbildarna
 • delta i lokala, nationella och internationella tävlingar
 • söka bidrag till utbildningar och utvecklingsarbeten via ex Idrottslyftet
 • få gemensam medlemsförsäkring 
 • få tillgång till konstnadsfria IT-system för hemsida, ekonomi, medlemsregister m.m
 • få stöd från förbundet för att utveckla föreningens verksamhet
 • få försäkringsskydd via RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar samt via förbundets Idrottsförsäkring

Föreningar och medlemmar har möjlighet att ta del av specialerbjudanden via rikstäckande avtal med olika partneras slutna av RF. 

Avtal för idrotten

 

Kontakt och mer information

På RF:s hemsida finns ytterligare information om hur du bildar en idrottsförening.

RF: Bilda Idrottsförening

För att få stöttning vid bildandet av en idrottsförening går det bra att vända sig till sitt distriktsförbund.

Hitta ditt distriktsidrottsförbund 

När föreningen väl är bildad och antgen till förbundet går det bra att vända sig till SISU Idrottsutbildnara för att få hjälp att utveckla föreningen och styrelsens arbete. Exepelvis genom att genomgå "Träningsläger för styrelser".

Hitta ditt SISU-distrikt

Du kan också kontakta Svenska Kälksportförbundet på:

E-post:This is a mailto link

Telefon: 010-476 42 46

Uppdaterad: 28 AUG 2018 10:55 Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info