Hoppa till sidans innehåll

Skridsko och Kälksport blir ett förbund


På den här sidan finns all aktuell information samlad gällande den pågående samgåendeprocessen mellan Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet.

 


Den 13 september 2020 beslutade föreningarna på Svenska Skirdskoförbundets extra förbundsmöte om en förändring av stadgarnas ändamålsparagraf som fastslår att förbundet även bedriver kälksportverksmahet. Med detta kan föreningar som bedriver kälksportverksmahet välkomnas som medlemmar i Svenska Skridskoförbundet. 

På  Kälksportförbundets förbundsmöte den 3 oktober 2020 beslutade föreningarna att verkställa beslut om nedläggning av Kälksportförbundet och därmed försätta förbundet i likvidation. All verksmahet ska föras över till Svenska Skridskoförbundet till den 1 januari 2021. Förbundsstyrelsen utsågs till likvidatorer av Kälksportförbundet. 

Dessa två beslut innebär sammantaget att ett samgående är beslutat av båda organisationerna och ska nu verkställas. 

Förbundsstyrelsen i Svenska Skridskoförbundet äger nu implementeringen av samgåendet vidare. 

Förbundsstyrelsen i Svenska Kälksportförbundet äger frågan om avveckling och likvidering av kälksportförbundet. 

FÖR ALL VIDARE INFORMATION OM SAMGÅENDEPROCESSEN HÄNVISAS TILL SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDETS HEMSIDA! 


 

Övergripande plan samgåendeprocess

Samgåendeprocessen inleddes med en förstudie i oktober 2019. Den avslutades i samband med sammanställningen av den enkät som skickades ut till samtliga föreningar den 15 januari. Resultatet av den visade att en majoritet av föreningarna som besvarat enkäten ställde sig bakom ett samgående. Därmed beslutade ägarna av samgåendeprocessen (styrelserna i Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet) att ge projektgruppen fortsatt uppdrag att utreda ett samgående. 

Projektgruppen har arbetat fram förslag på en ny förbundsorganisation, ett nytt varumärke med namn och profil samt en översiktlig plan för finansiering och resurser vid ett samgående. Förenignarna har bjudits in att inkomma med tankar och frågor på de presenterade förslagen. 

Planen framåt är att på ett extra insatt årsmöte för Svenska Skridskoförbundet i september behandla frågan om en ändring av ändamålsparagafen som innebär att förbundet även ska bedriva kälksportverksamhet. Om beslutet blir sådant kan kälksportföreningarna ansöka om medlemskap i Skridskoförbundet och Kälksportförbundet kan då ta beslut om nedläggning av förbundet på årsmöte i oktober. Då tar en likvidationsprocess vid som innebär att verksmahet förs över från Kälksportförbundet till Skridskoförbundet. 

På ordinarie årsmöte i april 2021 behandlar Skridskoförbundet frågor som rör förbundets framtida namn och organisation i syfte att bli ett fullt integrerat förbund. 

 

 

 


 

Organisation samgåendeprocess

 


 

 Informationsutskick

Här finns samtliga informationsutskick till föreningarna samlade. 

Informationsutskick 1 - Samgåendeprocess inledning

Informationsutskick 2 - Organisation

Informationsutckick 3 - Varumärke, profil och namn

Informationsutskick 4 - Finansiering och resurser

 


 

Uppdaterad: 10 JUN 2020 12:23 Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info