Hem / Inbjudan till föreningsdialog med temat: Att motivera ideella

Inbjudan till föreningsdialog med temat: Att motivera ideella

Idrottsrådet SweSliding bjuder in samtliga föreningar till en föreningsdialog med temat: Att motivera ideella. Syftet med träffen är att öka kunskapen om hur vi kan få flera att vilja engagera sig i verksamheten. Gästföreläsare är Aron Schoug.

Dag: onsdag 14 september

Tid: 18.30-ca 20.45

Mötesform: Digitalt via Teams  

Inbjudna: Företrädare för samtliga föreningar medlemmar i SweSports 

En central fråga i alla ideella föreningar är hur vi kan få människor att vilja engagera sig i verksamheten. Utan ideellt engagemang från förtroendevalda i styrelserummet, ledaren i kiosken och tränaren hos de aktiva blir det varken idrott eller förening. Men vad är det som får människor att vilja engagera sig ideellt?

Aron Schoug är forskare i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhället och ideellt arbete. Aron kommer under sin föreläsning att peka på vilka drivkrafter som ligger bakom viljan att engagera sig och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att öka det ideella engagemanget i föreningar och förbund.

Under föreläsningen kommer det självklart finnas tid för både frågor och diskussioner i mindre grupper med möjlighet att reflektera kring läget i den egna föreningen.

Aron har bland annat skrivit boken Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter.

Möteslänk skickas ut samma dag som föreningsdialogen till anmälda deltagare. Deltagande är kostnadsfritt.

ANMÄLAN

 

Program

18.30 Hej och välkommen!

18.45 Föreläsning med Aron Schoug

19.30 Bensträckare

19.45 Föreläsning fortsätter

20.30 Uppsummering och avrundning

20.45 Tack och hej!

Varmt välkommen!