Hoppa till sidans innehåll

Skridskoförbundet och Kälksportförbundet undersöker möjlighet till samgående

19 DEC 2019 13:34
För att stärka skridskosporternas och kälksporternas möjligheter att utvecklas i framtiden undersöker nu Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet möjligheterna för ett eventuellt samgående.
  • Skapad: 19 DEC 2019 13:34

På Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 togs flera beslut som innebär att små förbunds möjligheter till inflytande och ekonomiskt stöd försämras. Bland annat får medlemsförbundens storlek stor betydelse för utfallet i det framtida ekonomiska stödsystemet.

Förutom att ett samgående kan leda till en starkare position inom idrottsrörelsen avseenden det ekonomiska stödsystemet och möjligheten att påverka beslut som fattas på framtida Riksidrottsmöten finns även andra tänkbara vinster. Exempelvis möjlighet till effektivisering där administrativa uppgifter kan samordnas så att mer resurser kan läggas på att utveckla kärnverksamheten, det vill säga den träning och tävling som sker i föreningarna. Ett ökat utbud av idrotter och aktivitetsformer kan också innebära en ökad attraktivitet hos förbundet som helhet så att människor i större utsträckning väljer att engagera sig i idrotten under hela livet.

- Vi ser stora möjligheter med ett samgående och vill verkligen noga sätta oss in i denna fråga, säger Maurine Filip ordförande i Svenska Skridskoförbundet.

Så klart innebär ett samgående även utmaningar. Att hitta en gemensam identitet att samlas kring och organisation på såväl tjänstemannanivå som hos förtroendevalda kommer att kräva nytänkande, mod och kanske kompromisser.

Riksidrottsstyrelsen har valt att avsätta 25 miljoner av idrottens ekonomiska medel för att stötta förbund som vill undersöka möjligheten till ett samgående. Skridskoförbundet och Kälksportförbundet har tillsammans inkommit med en projektansökan och även beviljats medel för att se över om ett samgående kan vara en väg framåt.

För att i ett tidigt skede bjuda in föreningarna i processen kommer en enkät att skickas ut digitalt i början av 2020. Vi ser gärna att alla föreningar tar sig tiden att besvara den. Därefter kommer besök att göras hos föreningar för att ge alla chansen att i detalj diskutera frågan om ett samgående och samla upp tankar och idéer. Skriv redan nu in 16-17 maj i kalendern. Då kommer alla föreningar att bjudas in till en gemensam föreningskonferens tillsammans med förtroendevalda och personal i båda förbunden.

- I slutändan är det självklart våra föreningar som demokratiskt ska fatta ett beslut avseende ett eventuellt samgående. Därav är det av största vikt att våra föreningar finns med tidigt i processen, säger Hasse Abrahamson, ordförande i Svenska Kälksportförbundet.

För Svenska Kälksportförbundets del innebar RIM att medlemskapet i RF upphör från och med 1 januari 2021 med hänvisning till att förbundet har för få medlemsföreningar. Därmed står kälksportens föreningar inför risken att stå utanför idrottsrörelsen från årsskiftet 2020/2021. Ett stort problem för den dagliga verksamheten i föreningarna då exempelvis möjligheten att erhålla LOK-stöd skulle försvinna.

- Att vid samma Riksidrottsmöte dels besluta om principen att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen och dels besluta att utesluta förbund vars föreningar erbjuder barn och vuxna möjligheten att idrotta i förening innebär ett stort ansvar för idrottsrörelsen. Vi vill värna om idrottens öppenhet och tar fråga på största allvar.  Det är en viktig anledning till att vi nu vill undersöka möjligheterna till ett samgående, säger Skridskoförbundets GS Anne Österberg.

Har du redan nu frågor eller funderingar kring utredningen om ett eventuellt samgående så tveka inte att ta kontakt med:

Anne Österberg, GS Svenska Skridskoförbundet

E-post: This is a mailto link

Telefon: 08-699 61 00

 

Niclas Bentzer, GS Svenska Kälksportförbundet

E-post: This is a mailto link

Telefon: 010-476 42 46

Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info