Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsstyrelsen föreslår att Svenska Kälksportförbundet utesluts ur RF

30 APR 2019 09:31
Riksidrottsstyrelsens (RS) förslag till kommande Riksidrottsmöte (RIM) är nu publicerade. Där framgår att RS föreslår att stämman ska besluta om uteslutning av Svenska Kälksportförbundet. RIM genomförs i Jönköping 24-26 maj 2019.
  • Skapad: 30 APR 2019 09:31

Löpande under verksamhetsåret har Riksidrottsförbundet (RF) genomfört genomlysningar av föreningar i de minsta medlemsförbunden. Resultatet blir att två av förbunden, Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet, nu föreslås att uteslutas ur RF på grund av att förbunden inte lever upp till storlekskravet om minst 25 medlemsföreningar. En gräns som Kälksportförbundet låg under redan när RF:s granskning startade.

- Under arbetsperioden fram till RIM har vi tillsammans med flera andra mindre förbund jobbat för att storlekskravet ska förändras från antal föreningar till antal medlemmar. Det är en mer relevant indikator för det kvalitativa arbete som sker inom ett förbund, säger Svenska Kälksportförbundets ordförande Hasse Abrahamson.

Svenska Kälksportförbundet har i dagsläget 14 anslutna föreningar som tillsammans erbjuder människor flera olika idrottsformer där i princip alla kan delta oavsett kön, ålder, tidigare erfarenheter eller ambitioner. Kälksport kan bedrivas i olika syften som kan ge utövare rekreation, motion, träning, social samvaro och en möjlighet att tävla nationellt samt internationellt. Paraidrottare som vill utöva kälksport har en naturlig hemvist i förbundet då parasportgrenar är integrerade. Kälksport främjar ett aktivt liv och en god hälsa hos barn, unga, vuxna och äldre och en stor mångfald av utövare.

- Idrottsrörelsen kan inte å ena sidan prata om jämställdhet, inkludering och negativa effekter av att ”toppa laget” när några placeras på avbytarbänken och samtidigt å andra sidan föreslå försämrade villkor i medlemskap och stödformer för mindre förbund så att idrottens mångfald allvarligt riskeras. Det blir inte trovärdigt, säger Hasse Abrahamson.  

Förbundets och föreningarnas satsning på att utveckla snösporterna alpinrodel och sledcross har de senaste två säsongerna fallit väl ut och fyra nya föreningar har anslutit sig till förbundet. Samtidigt har medlemsregistret uppdaterats och flera inaktiva föreningar har plockats bort. Antalet licensierade åkare inom förbundet har ökat med 70 % i jämförelse med säsongen 2017-2018.

- Vi bidrar till att fler människor kommer i rörelse och hittar en social samvaro i idrottens föreningsliv. Det vill vi självklart fortsätta att göra som en del av svensk idrott även i framtiden, säger Hasse Abrahamson.

En skrivelse har skickats till RS där Svenska Kälksportförbundet menar att det föreligger särskilda skäl att fortsatt kunna beviljas medlemskap i RF trots avvikelserna från storlekskravet. Skrivelsen har noterats av RS men påverkar inte deras yrkande om uteslutning.

En relativt stor internationell verksamhet bedrivs inom Svenska Kälksportförbundet med landslag inom såväl banrodel som skeleton och parabob. En verksamhet som riskerar att fall då en uteslutning skulle innebära minskade ekonomiska resurser såväl som indraget stöd i form av expertis och personella resurser från RF:s elitidrottsavdelning. Flerårigt arbete med uppbyggnad av landslagsverksamheten som idag präglas av ett starkt engagemang och utvecklingsfokus hos såväl aktiva som ledare, där flera ingår i samarbeten med internationell expertis, hotas vid ett avbrott.

Svenska Kälksportförbundet har lämnat in en motion till stämman som yrkar på en förändring av stadgarna vilket innebär att förbund som organiserar olympisk/paralympisk idrott kan beviljas medlemskap trots avvikelser från eventuella storlekskrav. Denna motion ogillas dock av RS som yrkar på avslag och hänvisar att olympisk status inte är skäl nog för medlemskap.

 - Vi jobbar hårt för att svensk kälksport, våra föreningar och utövare, även i framtiden ska vara en del av den svenska idrottsrörelsen. Det finns olika strategiska vägval att göra och vi för ständiga diskussioner såväl internt inom förbundet som med RF. Vi försöker hålla flera dörrar öppna i dagsläget och sedan får vi rikta in oss på en av dem när stämman väl fattat sitt beslut, fortsätter Hasse Abrahamson. 

RS framhåller i sitt yrkande om uteslutning av Svenska Kälksportförbundet att det finns möjlighet för förbund att hitta samarbetsformer för att leva upp till stadgarnas krav för medlemskap och att RF avsätter resurser för att hjälpa till i en sådan process.

Om stämman yrkar bifall på RS förslag skulle en uteslutning träda i kraft 1 januari 2021, det vill säga cirka 1,5 år efter beslutet.

Svenska Kälksportförbundet medlemskap i SISU påverkas inte av en eventuell uteslutning ur RF.

 

Har du frågor eller funderingar kring ovanstående är du välkommen att kontakta kansliet på:

E-post: This is a mailto link

Telefon: 010-476 42 46

 

Läs mer:

RS förslag till uteslutning av Svenska Kälksportförbundet.

RS förslag till avslag av Svenska Kälksportförbundets motion om möjlighet till medlemskap i RF för förbund som administrerar olympisk/paralympisk idrott.

Samtliga möteshandlingar till RIM 2019

Skribent: Niclas Bentzer
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info