Hoppa till sidans innehåll

Nominera till marknadsrådet

08 NOV 2019 10:47
För att stärka förbundets ekonomi ska ett marknadsråd inrättas. En grupp som strategiskt och operativt ska jobba med att se över möjligheterna att skapa ökade intäkter i förbundet. Nomineringar av kandidater tas tacksamt emot fram till 27 november.
  • Uppdaterad: 08 NOV 2019 10:47

Bakgrund

På förbundsmötet i september 2019 inkom en motion från Borlänge Rodelklubb om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa en plan för hur förbundet ska kunna öka sina intäkter, som inte är kopplade till RF, och därmed öka graden av ekonomisk självständighet. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom motionen och den bifölls av mötet. 

Under förbundsmötet fick förbundsstyrelsen även ett medskick att se över möjligheterna att inrätta råd, kommittéer och arbetsgrupper för att bistå styrelsen i arbetet med vissa frågor. 

Med utgångspunkt i ovanstående har förbundsstyrelsen som ett första steg beslutat att inrätta ett Marknadsråd. 

 

Marknadsrådets uppdrag och mandat

Marknadsrådet har följande uppdrag:

1. Ta fram ett förslag på handlingsplan för hur förbundet ska kunna öka sina finansiella intäkter. Handlingsplanen beslutas av förbundsstyrelsen. 

2. Genomföra beslutad handlingsplan i samråd med förbundsstyrelsen.

 

Marknadsrådet har följande mandat:

  • Marknadsrådet är rådgivande organ till styrelsen.
  • Marknadsrådet planerar, genomför och utvärderar arbetet med den av styrelsen beslutade handlingsplanen. 

 

Tid:

Marknadsrådets arbete sträcker sig i första hand fram till kommande årsmöte i september 2020 då arbetet utvärderas och ny tillsättning sker. 

 

Tillsättning av marknadsrådet

Föreningar tillhörande Svenska Kälksportförbundet uppmanas härmed att inkomma med nomineringar av kandidater till marknadsrådet. Nomineringarna ska vara förbundet tillhanda senast 27 november.

Eftersträvansvärt att personer som nomineras har kunskaper inom ekonomi, marknadsföring, partnerskap, strategiska samrbeten och juridik eller erfarenheter från liknande uppdrag. Ett stort kontaktnät inom näringslivet är ett plus. 

Tillsättningen av rådet görs av förbundsstyrelsen och jämn könsfördelning samt spriding i ålder kommer att eftersträvas. 

Tillsättningen av rådet sker på kommande styrelsemöte den 11 december. 

Nomineringar skickat till förbundet på This is a mailto link

 

 

Övrigt

Förbundsstyrelsen har för avsikt att inrätta ytterligare två råd;

  • Elitråd vars uppdrag kretsar kring samordning och utveckling av förbundets elitverksamhet.
  • Nationellt råd vars uppdrag är att se över och utveckla förbundets nationella verksamhet med tävlingar och föreningsutveckling i fokus. 

Utlysning angående tillsättning av dessa kommer efter att innevarande tävlingssäsong avslutats. Har du tankar kring Elitrådet eller Nationella rådet är du självklart välkommen att höra av dig redan nu! 

Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info