Hoppa till sidans innehåll

Kälksportförbundets medlemskap i Riksidrottsförbundet framöver

18 DEC 2018 14:48
På Riksidrottsmötet 2017 beslutades att ge RS i uppdrag att göra en översyn över RF:s anslutningsformer och kriterier för medlemskap. Nu har RS förslag kommit som det ska beslutas om på Riksidrottsmötet 2019.
  • Skapad: 18 DEC 2018 14:48

Bakgrund
För att få vara medlem i Riksidrottsförbundet (RF) krävs det bland annat att ett förbund har minst 25 föreningar och 1500 medlemmar. Innan 2011 var kravet högre och då behövdes minst 50 föreningar och 3000 medlemmar.

 

På RF:s årsmöte 2017 beslutades att göra en grundlig genomlysning av kriterierna och villkoren för medlemskap i RF. På samma möte beslutades också att göra en översyn av de ekonomiska stödformer som finns inom RF gällande fördelning av medel till förbund. Anledningen till att beslutet om utredningen togs berodde bland annat på att många nya förbund sökte medlemskap i RF och att det samtidigt pågick en debatt om att befintliga förbund inte uppfyllde RF:s krav på medlemskap.

Arbetet med utredningen har pågått mellan september 2017 och oktober 2018. Alla förbund har under året haft möjlighet att vid ett par gånger diskutera frågan med representanter från RF, senast på Riksidrottsforum i Ronneby.

 

Nu har utredningarna varit uppe på Riksidrottsstyrelsens (RS) bord och kommit ut som färdiga förslag den 14 december. Nu pågår en intensiv remissperiod fram till den 6 februari där samtliga förbund har möjlighet att skriftligen lämna synpunkter.

 

Förslaget
Förslaget är inte vidare positivt för Svenska Kälksportförbundet framtid i nuvarande form. Utredningen föreslår i korthet att medlemskapet delas in i tre nivåer; idrottsnätverket, mindre förbund och större förbund.

 

Större förbund (med fler än 50 föreningar och 3000 medlemmar) påverkas endast marginellt.

 

Mindre förbund (med 25-49 föreningar och minst 1500 medlemmar) kommer att få ett radikalt minskat bidrag men har rätten att vara kvar inom RF.

Idrottsnätverket är ett första steg in i idrottsrörelsen för förbund som inte är medlemmar idag eller för förbund som inte har 25 föreningar och minst 1500 medlemmar. Förbund i idrottsnätverket får inget ekonomiskt stöd.

 

Hur påverkar det oss?                  
I samband med att utredningens förslag presenterades fick vi också resultatet av den genomlysning som har gjorts av förbundets alla föreningar. Genomlysningen visar att vi har 14 godkända föreningar i dagsläget. Om RS förslag röstas igenom på Riksidrottsmötet 2019 betyder det att Svenska Kälksportförbundet med största sannolikhet placeras i kategorin Idrottsnätverk och därmed hamnar utanför RF. En konsekvens av detta blir att allt ekonomiskt stöd från RF försvinner. Förbundets nuvarande verksamhet och aktiva skulle drabbas hårt.

 

Vad gör vi?
Vi har deltagit på samtliga träffar där förslaget om kriterier och anslutningsformer diskuterats, inte minst på Riksidrottsforum i Ronneby. Svenska Kälksportförbundet kommer tillsammans med andra små förbund att driva en gemensam linje som syftar till att våra verksamheter i fortsättningen kan bedrivas på liknande sätt som idag och att svensk idrott ska präglas av mångfald även i framtiden. Vi ser också över möjligheterna att samarbeta med andra organisationer och förbund.

 

Processen vidare
Närmast väntar en träff tillsammans med flera små förbund inom RF där vi tillsammans ska titta över förslagen och dra upp linjerna för de remissvar som ska lämnas in till RS senast 6 februari.

Parallellt med remissen på förslaget om framtida kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskapet i RF jobbar förbundet med andra skrivelser till RS för att pröva möjligheterna till fortsatt medlemskap trots att storlekskravet inte uppfylls.

Svenska Kälksportförbundet utvärderar också att motionera i frågan om kriterier för medlemskap och anslutningsformer till RF:s årsmöte i maj 2019.

 

Frågan om antagandet av nya kriterier och anslutningsformer i RF kommer att avgöras på RF:s årsmöte i maj 2019. Då kommer det också avgöras vad som händer med de förbund som inte anses nå upp till de kriterier för medlemskap som beslutas av stämman.

Till dess fortsätter vi vårt jobb med att utveckla vår verksamhet och våra idrotter!

 

Läs mer

Förslaget om kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU är den remiss som är allra viktigast för förbundet. Det är det beslutet som kommer påverka förbundets framtida medlemskap i Riksidrottsförbundet. Den remissen går hand i hand med både förslagen om ändringar i RF:s stadgar men också den gällande ekonomiska stödformer.

Utöver de två förslagen är även en uppdaterad version av Idrotten Vill ute på remiss samt även översynen av SISU:s vision, verksamhetsidé och värdegrund.

 

Remiss - Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU

Remiss - Ekonomiska stödformer

Remiss - Förslag om ändringar i RF:s stadgar och reglementen

 

Remiss - Idrotten Vill

Remiss - Översyn SISU:s vision, verksamhetsindé och värdegrund

 

Skribent: Niclas Bentzer
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info