Hoppa till sidans innehåll

En julhälsning från ordförande Hasse Abrahamson

18 DEC 2020 21:39
  • Uppdaterad: 18 DEC 2020 21:39

Mörkret faller mer och mer, allting är så grått,
snart har året dragit bort
men det kommer fler
med känsla av värme vi framåt ser
mot ljus och närhet i vår lott
att värna om varandra i vått och torrt.

 

Kära kälksportsvänner!

Vid kommande årsskifte påbörjar Kälksportförbundet sin likviditationsprocess. Under våren sker en slutlig avveckling som ska vara klar i april månad 2021. Samtidigt kommer all Kälksportverksamhet att leva vidare genom övergång till Svenska Skridskoförbundet. En samgåendeprocess som det nu arbetats med under drygt 2 år och som är föranledd av Riksidrottsmötets beslut 2019 om att utesluta Svenska Kälksportförbundet som medlemmar i Riksidrottsförbundet på grund av för få föreningar i verksamheten. Under 71 år har aktiva och förtroendevalda funnits på kälksportsarenor både nationellt och internationellt. Vi kommer nu till ett anrikt förbund som funnits i idrottsfamiljen RF i 120 år. Svenska Skridskoförbundet har visat sin öppna famn i denna samgåendeprocess. En spännande tid väntar nu för utveckling av både förbund och verksamheter.

 

Vi gläder oss åt den fina historia som vi nu bär vidare in i framtiden men framförallt åt att alla aktiva och ledare som också ser en positiv fortsättning på fleråriga satsningar genom olika generationer. Ett fantastiskt fint mångårigt engagemang som kommer att leva vidare och utvecklas inom Svenska Skridskoförbundet. Verksamheterna tillsammans kommer att omfatta 11 idrotter.

 

Under 2020 har vi inom kälksporten liksom alla andra aktiva/ledare i många organisationer och i hela samhället, påverkats av den idag svårhanterliga coronapandemin – Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndigheten, Regeringen och övriga myndigheters rekommendationer och Riksidrottsförbundets direktiv i denna besvärliga situation. En följdfråga har blivit; finns det möjligheter att utveckla kälksportsanläggningar inom landet för att därmed minska på resandet ut till de internationella arenorna. Frågan väcktes samtidigt av våra föreningar och inomförbundet. Våra ögon riktades mot anläggningar i Hammarstrand och Persåsen i Jämtland och Lidingö samt mot alla befintliga skidanläggningar. Resultatet blev under hösten tillsättandet av ett antal arbetsgrupper som nu jobbar med anläggnings- och utvecklingsfrågor inom landet. En nationell satsning som vi tror mycket på.

 

I denna stund står julen för dörren. Vår stora familjehögtid blir kanske inte som tidigare men låt oss hoppas på en framtid som återigen för oss samman och som ger oss energi för trivsel och gemenskap och kraft för de utmaningar som alltid står och väntar på oss. Tillsammans är vi en styrka som ger möjlighet till förverkligande av drömmar och mål. Tillsammans inom Skridskoförbundet skapar vi alla möjlighet till utveckling att bli någonting än mer värdefullt i vår framtida idrottsvärld.Många finns i den skara som jag vill rikta ett stort varmt tack till. Er vilja och ert engagemang kan inte nog uppskattas. Från de enklaste Snowracetävlingar till mer elitinriktade tävlingar i Rodel, Bob, Parabob och Skeleton, har kälksportverksamheten levt vidare och funnit nya verksamhetsgrenar, t.ex. i  Alpinrodel. Samordnare och motor i förbundets totala verksamhet har varit vår Generalsekreterare Niclas Bentzèr som nu vid årsskiftet avslutar sin anställning i Kälksportförbundet och i stället påbörjar en ny anställning i Skridskoförbundet, vilket är en stor trygghet för kälksporten och hela Skridskoförbundet.

 

Till er alla vill jag som ordförande och övriga styrelsen önska er

En God Jul och Ett Gott Nytt ÅR!

 

Hasse Abrahamson
Ordförande Svenska Kälksportförbundet

Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info