Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet!

07 NOV 2020 19:56
  • Skapad: 07 NOV 2020 19:56

Från och med den 1 januari 2021 är Svenska Kälksportförbundet inte längre medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) efter beslut på Riksidrottsmötet 2019. Detta innebär att föreningar som endast är anslutna till Kälksportförbundet också tappa sitt medlemskap i RF. 

Tack vare samgåendet med Svenska Skridskoförbundet kommer kälksporten fortsätta vara en del av svensk idrott och alla föreningar som fortsättningsvis vill bedriva kälksportverksamhet uppmanas härmed att omgående ansöka om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet. Detta måste vara klart före den sista december 2020 för att föreningen inte ska riskera att gå miste om exempelvis möjligheten att ansöka om LOK-stöd, arrangera av förbundet sanktionerade tävlingar, få tillgång till träningstider i kommunala idrottsanläggningar, erhålla bidrag och att omfattas av det för idrotten gemensamma försäkringsskyddet.

 

Ansöka om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet

Ansökan om medlemskap i Skridskoförbundet görs digitalt via länken nedan:

https://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/ansokommedlemskap/

För att kunna genomföra ansöka krävas att följande dokument bifogas:

  • Föreningens antagna stadgar
  • Protokoll från årsmöte alternativt styrelsemöte*

Ansökan behandlas av Skridskoförbundet och därefter av RF. När ansökan är godkänd erhåller föreningen ett registreringsbevis.

Medlemskapet innebär en årsavgift på 1000 kr. Denna betalas in till Skridskoförbundets BG 696-5297.

 


*I vanliga fall krävs årsmötesbeslut för att ansöka om medlemskap i ett förbund. Men i detta fall, då tidsramarna är snäva, har RF meddelat att det räcker med ett styrelseprotokoll. MEN föreningen ska så snart årsmöte hålls behandla frågan om ansökan av medlemskap samt göra eventuella nödvändiga ändringar i sina stadgar som uppstår till följd av det nya medlemskapet.


 

 

IdrottOnline

IdrottOnline är svenska idrottsrörelsens gemensamma administrativa verktyg. Där kan föreningarna bland annat ansöka om ekonomiskt stöd, rapportera LOK, administrera hemsida och ha medlemsregister.

När föreningen beviljats medlemskap i Skridskoförbundet kommer ni att under en övergångsperiod vara medlemmar i två specialidrottsförbund fram tills att Kälksportförbundet upphör att existera.

Följande är viktigt att beakta:

  • Alla nya aktiviteter, utbildningar och ansökningar med mera som genomförs från årsskiftet och framåt ska rapporteras i IdrottOnline inom ramen för Skridskoförbundet.

  • Föreningen uppmanas att se över sitt medlemsregister så att detta är aktuellt, dvs att personer som inte längre är medlemmar plockas bort och att alla nya medlemmar registreras. KOM IHÅG ATT KLICKA I OM MEDLEMMEN ÄR AKTIV I IDROTT OCH ANGE VILKEN IDROTT! Har du frågor om aktiv i idrott så kontakt GS Niclas Bentzer!

  • Föreningen bör omgående aktivera sin nya hemsida via medlemskapet i Skridskoförbundet. Det är denna hemsida som fortsättningsvis kommer att fungera. Den gamla hemsidan som föreningen har via medlemskapet i Kälksportförbundet kommer att försvinna. Detta betyder att föreningen manuellt i IdrottOnline behöver föra över information, bilder med mera från den gamla till den nya hemsidan och att eventuella domäner måste pekas om.

 

Samgåendeprocessen i stort

Efter att Skridskoförbundet på sitt extra årsmöte den 13 september 2020 beslutat att ända sin ändamålsparagraf så att även kälksportverksamhet bedrivs beslutade Kälksportförbundet på sitt årsmöte den 3 oktober om att verkställa upplösning av förbundet och föra över all verksamhet till Skridskoförbundet senast den 1 januari 2021.

Skridskoförbundets styrelse har med anledning av detta bildat en Samgåendegrupp vars uppdrag är att se över bland annat förbundets namn, stadgar, organisation och struktur i stort för att bättre anpassas till förbundets nya verksamhet som innebär att administrera och företräda 11 olika idrotter (Alpinrodel, Banrodel, Bob, Inlines, Long track Speedskating, Långfärdsskridskor, Naturrodel, Roller Derby, Short track Speedskating, Skeleton, Sledcross).

Förslag ska presenteras till Skridskoförbundets ordinarie årsmöte i april 2021.

Så för att vara med och fortsätta påverka framtiden för Svensk Kälksport uppmanas alla föreningar att nu söka medlemskap i Svenska Skridskoförbundet.

Styrelsen i Kälksportförbundet har uppdraget att likvidera nuvarande Kälksportförbund samt att överföra nuvarande verksamhet och tillgångar till Skridskoförbundet. Johan Ahlberg och Per-Anders von Scheele från Kälksportförbundets styrelse är även adjungerande i Skridskoförbundets styrelse fram till årsmötet i april.

 

Medarbetare

Från och med den 1 januari 2021 kommer Niclas Bentzers anställning att gå över till Svenska Skridskoförbundet. Han kommer fortsätta ha ansvar för bland annat kälksportverksamheten. Detta borgar för kontinuitet i det arbete som just nu pågår inom svensk kälksport.

 

Avslutningsvis…

Det är i föreningarna verksamheten sker. Det är där människor får utöva kälksport, ha kul och utvecklas tillsammans hela livet. Föreningarna är kärnan i verksamheten. Därför hoppas vi att ni alla vill fortsätta bedriva kälksportverksamhet, bidra till att fler människor får möjlighet att uppleva glädjen med kälksport och utveckla svensk kälksport vidare in i framtiden. Enda skillnaden är att det nu sker i en lite annan organisatorisk hemvist som förhoppningsvis ännu bättre ska kunna fungera som stöd för din förening.

Har du funderingar eller frågor kring medlemskapet, kring ansökan eller annat så tveka inte att ta kontakt med GS Niclas Bentzer.

 

Med vänliga hälsningar,

Hasse Abrahamson

Ordförande Svenska Kälksportförbundet

 

Praktiska frågor:

Niclas Bentzer – GS Svenska Kälksportförbundet

010-476 42 46

This is a mailto link

Skribent: Niclas Bentzer
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swesliding facebook


Swesliding Flickr


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info