Hoppa till sidans innehåll

Antidoping

  • Skapad: 30 SEP 2014 14:36

Generellt om antidoping

Svenska Kälksportförbundet arbetar som hela idrottsrörelsen aktivt för att hålla vår idrott fri från doping. 

Som medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF), Internationella Rodelförbundet (FIL) och Internationella förbundet för Bob och Skeleton (IBSF), är vi anslutna till WADA (World Anti-Doping Agency).

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.

 

Förbundets antidopingprogram

Svenska Kälksportförbundet har utarbetat ett program som beskriver förbundets antidopingarbete. Antidopingprogrammet finns att ta del av i sin helhet nedan. 

Svenska Kälksportförbundets Antidopingprogram

 


FÖRBUNDET VILL BETONA FÖLJANDE
Varje enskild idrottare är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.


 

För ytterligare information om antidoping hänvisar vi till RF:s hemsida.

 

Utbilda föreningen, ledare och aktiva

Via Svensk Antidoping finns det bra utbildningar att ta del av för föreningar, ledare och aktiva. 

 

Vaccinera klubben

Ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping är att "vaccinera" klubben mot doping. Det är ett arbete i fyra steg, med allt material lättillgängligt på webben. De fyra stegen är:

- Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.

- Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.

- Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.

- Steg 4: Ni informerar medlemmar och andra beröra om vaccinationen.

Vaccinera klubben

 

Ren vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten.

Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta.

Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning.

För dig som redan genomfört Ren Vinnare tidigare finns en repititionsmodul där du kan uppdatera dina kunskaper. Observer att det måste gått minst 180 dagar (ett halvår) från det att du genomfört Ren Vinnare tills att repetitionsmodulen blir tillgänglig. 

Ren vinnare

 

Tävlingslicenser och Antidoping

För tävlande i de discipliner där förbundet kräver Tävlingslicens, är undertecknandet av förbundets Antidopingförsäkran ett av kraven för att kunna bli innehavare av licensen.

 

Dispenser

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. 

Idrottsutövare delas in i två nivåer - Hög tävlingsnivå och Övriga idrottsutövare. För Bob och Rodel gäller följande.

 

Hög tävlingsnivå 

Till kategorin Hög tävlingsnivå hör följande:

  • Utövare som är uttagen till senior- eller juniorlandslag.

  • Utövare som deltar i internationella tävlingar som finns med i IBSF/FIL tävlingskalender.

Alla idrottsutövare i denna kategori som, för medicinskt bruk, använder dopingklassade substanser/preparat, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat.

För info och dispensansökan, se RF:s hemsida.

I dispensansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

 

Övrig idrottsutövare

Denna nivå gäller utövare som inte finns med i Hög tävlingsnivå.

Idrottsutövare på denna nivå som använder dopingklassade preparat för medicinskt bruk kan ansöka om en retroaktiv dispens på begäran av Dopingkommissionen om idrottsutövaren får besked om ett positivt dopingprov. 

 

Internationella tävlingar för Övriga idrottsutövare

Skulle det bli aktuellt för aktiva inom kategorin Övriga idrottsutövare att delta i en internationell tävling bör denne kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (FIL eller IBSF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler.

I så fall måste utövaren ansöka om dispens i god tid.

Om tävlingen inte finns med på internationella förbundens lista över tävlingar gäller den retroaktiva dispensen även internationellt.

 

Dopinglistor

WADA beslutar vilka medel och metoder som är förbjudna. Den lista uppdatareas kontinuerligt. 

 

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan är ett hjälpmedel där du snabbt kan söka efter läkemedel och kontrollera om dessa är förbjudna eller tillåtna att använda enligt idrottens antidopingregler. 

Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Den innefattar inte kosttillskott som räknas som livsmedel.

Röd-gröna listan

 

WADA:s dopinglista

Den dopinglista som WADA sätter samman utgör själva regelverket som Röd-gröna listan grundar sig på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudan inom idrotten. 

Kom ihåg att dopinglistan uppdateras kontinuerligt! 

WADA:s dopinglista

 

Kosttillskott

Svenska Kälksportförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inga vetenskapliga bevis för att en idrottare med god kosthållning har behov av kosttillskott.

Många preparat som finns på marknaden visar vid tester inte innehålla det som innehållsförteckningen faktiskt anger. Du kan alltså aldrig vara helt säker  på att du inte får i dig förbjudna substanser vid bruk av kosttillskott.

Observera att det enligt idrottens antidopingregler alltid är idrottsutövaren som är personligt ansvarig för vad den får i sig via kost eller på andra sätt. Den som befinns dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. 

Läs mer om kosttillskott på RF:s hemsida. 

 

Postadress:
Svenska Kälksportförbundet
Niclas Bentzer, Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Besöksadress:
Torsgatan 15A
931 38 Skellefteå

Kontakt:
Tel: +46104764246
E-post: forbundet@swesliding...

Se all info