Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


IdrottsLyftet 2017

Har din förening spännande idéer om hur barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna utvecklas ytterligare? Med stöd från IdrottsLyftet kan vi tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för barn och ungas idrottanden! 

IdrottsLyftets övergripande syfte är:

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten" 

Fokus för IdrottsLyftet är att utveckla föreningens ordinarie verksamhet. Så många som möjligt ska erbjudas en så bra verksamhet som möjligtlänge som möjligt.   

 

 

Med stöd från IdrottsLyftet utvecklar förbund och föreningar tillsammans svensk idrott mot Strategi 2025. 

 

Ansökning 

Följande utvecklingsområden i din förening finns att söka medel till via IdrottsLyftet 2017:

 

Föreningsmiljö

Projekt som syftar till att utveckla föreningens styrelsearbete. Exempelvis arbete med värdegrundsfrågor, ledarförsörjningsplaner och andra strategiska projekt. 

Medel kan sökas för utbildning av styrelse eller verksamhetsledare i syfte att utveckla föreningens arbetssätt och metoder. Kursavgifter och resekostnader kan bekostas via medel från Idrottslyftet. Det går även bra att söka medel för att skapa egna kunskapstillfällen, exempelvis genom att bjuda in en föreläsare till föreningen. 

 

Medlemstillväxt

Medarrangör till deltävling i breddsatsningen Snowracer Cup och Alpinrodelcupen. 

 

Tränare/Ledare

Utbilda tränare och ledare i Plattformen och GTU via SISU Idrottsutbildarna eller liknande. 

Idrottsspecifika utbildningar arrangerade av internationella förbund eller andra nationella förbund.

Skapa egna utbildningar för barn- och ungdomsledare. Exempelvis genom att bjuda in föreläsare eller processledare. Gärna i samarbete med andra föreningar.

Medel för att täcka kostnader för arvode av ledare/tränare kommer inte att beviljas.

 

Ansökningarna görs direkt i  IdrottenOnline.

Om hur du går till väga finns mer information här: Idrottsmedel - Förening.

Ansökningsperioden pågår under hela 2017 och ansökningar behandlas löpande.

Läs mer i IdrottsLyftets ABC 2016 och framåt.

 

Krav för ansökan

  • Projektet till vilket medel söks ska avse 2017.
  • Föreningen måste redovisa LOK-stöd. Föreningar som beviljas medel från Idrottslyftet i syfte att starta upp idrott för barn och ungdomar men som inte kan uppvisa godkänt LOK-stöd efter genomfört projekt blir återbetalningsskyldiga av samtliga beviljade medel.
  • Tidigare projekt inom IdrottsLyftet ska vara återrapporterade och godkända.
  • Föreningen måste ha giltigt organisationsnummer samt föreningsbundet plus- eller bankgiro.
  • Föreningen har öppnat sin hemsida via IdrottenOnline.

Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald.

 

Återrapportering av projekt

Beviljade IL-ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens IdorttenOnline-sida. Återrapporteringen ska vara inskickad senast 28 februari 2018.

 

Kontaktperson

Svenska Bob och rodelförbundet

Niclas Bentzer 

This is a mailto link

010-476 42 46

Uppdaterad: 2017-09-25 17:15
Skribent: Niclas Bentzer
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Bob & Rodelförbundet
Box 384
831 39 Östersund

Besöksadress:
Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46 10 476 42 46
E-post: This is a mailto link

Se all info