Hoppa till sidans innehåll

Antidoping

  • Uppdaterad: 2017-10-09 14:50

Generellt om Antidoping

Som medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF), Internationella Rodelförbundet (FIL) och Internationella förbundet för Bob och Skeleton (IBSF), är vi anslutna till WADA (World Anti-Doping Agency).

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.

 

Vi vill betona följande:
Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till, och följa, dopingreglerna.

 

För ytterligare information om antidoping hänvisar vi till RF:s hemsida.

 

Tävlingslicenser och Antidoping

För tävlande i de discipliner där förbundet kräver Tävlingslicens, är undertecknandet av förbundets Antidopingförsäkran ett av kraven för att kunna bli innehavare av licensen.

 

Dispenser

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. 

Idrottsutövare delas in i två nivåer - Hög tävlingsnivå och Övriga idrottsutövare. För Bob och Rodel gäller följande.

 

Hög tävlingsnivå 

Till kategorin Hög tävlingsnivå eller utövarkategori hör följande:

  • Utövare som är uttagen till senior- eller juniorlandslag.

  • Utövare som deltar i internationella tävlingar som finns med i IBSF/FIL tävlingskalender.

Alla idrottsutövare i denna kategori som, för medicinskt bruk, använder dopingklassade substanser/preparat, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat.

För info och dispensansökan, se RF:s hemsida.

I dispensansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

Blankett för ansökan om Dispens

 

Övrig idrottsutövare

Denna nivå gäller utövare som inte finns med i Hög tävlingsnivå.

Idrottsutövare på denna nivå som använder dopingklassade preparat för medicinskt bruk kan ansöka om en retroaktiv dispens på begäran av Dopingkommissionen om idrottsutövaren får besked om ett positivt dopingprov. 

 

Internationella tävlingar för Övriga idrottsutövare

Skulle det bli aktuellt för aktiva inom kategorin Övriga idrottsutövare att delta i en internationell tävling bör denne kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (FIL eller IBSF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler.

I så fall måste utövaren ansöka om dispens i god tid.

Om tävlingen inte finns med på internationella förbundens lista över tävlingar gäller den retroaktiva dispensen även internationellt.

Skribent: Örjan Eriksson

Postadress:
Svenska Bob & Rodelförbundet
Box 384
831 39 Östersund

Besöksadress:
Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46 10 476 42 46
E-post: This is a mailto link

Se all info